ASCII TOP

Carl Gustav Jung. Duše moderního člověka.

1. vyd. Brno: Atlantis, 1994. 380 s.

Opravdové dějiny ducha nejsou uchovány v učených knihách, nýbrž v živoucím organismu každého jednotlivce.

Nechtěl bych nikomu jinému předznamenávat cestu, protože vím, že mně cestu předepsala ruka, která mě daleko přesahuje… Pokouším se jen být skromným nástrojem a cítím, že jsem všechno jiné, jen ne veliký.

ASCII BOTTOM