ASCII TOP

Fritjof Capra. Tkáň života.

1. vyd. Praha: Academia, 2004. 290 s. ISBN 80-200-1169-2.

My to víme. Všechny věci jsou spolu spojeny tak jako krev, která spojuje jeden rod…

Cokoli se stane Zemi, stane se synům a dcerám této Země. Člověk neupředl tkanivo života; je v něm pouhou nitkou. Cokoli tkanivu života učiní, učiní sám sobě.

Ted Perry (inspirován náčelníkem Seatlem)

“To, co pozorujeme, není příroda sama, ale příroda vystavená naší metodě dotazování.” -Werner Heisenberg

“Věda postupuje pomocí pokusů o odpovědi na řadu detailnějších a detailnějších otázek, které se stále hlouběji dotýkají podstaty přirozených jevů.” -Louis Paster

Norbert Weiner a Claude Shannon – informacni teorie ! Theodore Roszak – The Cult of Information

Daisyworld (Sedmikraskový svět)

Mysl není věc, ale proces – proces poznání, který je totožný s procesem života. Mozek je zvláštní strukturou, v níž tento proces probíhá. Vztah mezi myslí a mozkem je proto vztah mezi procesem a strukturou. Mozek ovšem není jedinou strukturou, v níž probíhá proces poznání. Na procesupoznání se podílí celá disipativní struktura organizmu, ať organizmus má nebo nemá mozek a vyšší nervovou strukturu. Nedávné výzkumy navíc ukazují, že v lidském (resp. ve všech) organizmu nervový systém, imunitní systém a endokrinní systém, které se tradičně považují za tři samostatné systémy, tvoří ve skutečnosti jedinou provázanou síť.

“V dnešní době se sbližuje svět, který vidíme vně kolem nás, s naším vnitřním světem. TAto konvergence dvou světů je snad jednou z nejdůležitějších kulturních událostí našeho věku.” -Ilya Prigogine

ASCII BOTTOM