ASCII TOP

Hermann Hesse. Stepní vlk.

1. vyd. Praha: Argo, 2006. 249 s. ISBN 80-7203-758-7.

Klidnými, chytrými prsty vzal mé figurky, všechny ty, starce, mladíky, děti, ženy, všechny ty veselé i smutné, silné i jemné, mrštné i nemotorné figurky, rychle je rozestavil na své šachovnici ke hře, v níž z nich ihned vznikaly skupiny, rodiny, rozpoutaly se hry a boje, vznikala přátelství a soupeření, byl to svět v malém, aby se chvíli pohyboval před mýma nadšenýma očima, hrál a zápasil, uzavíral svazky a vybojovával bitvy, navzájem se o sebe ucházel, ženil se a vdával a rozmnožoval, bylo to vskutku živé a napínavé drama s mnoha figurami

Pak se s veselým výrazem rozmáchl přes šachovnici, zlehka všechny figury převrhl, odsunul je na hromadu a uvážlivě jako vybíravý umělec stavěl z týchž figur zcela novou hru, se zcela novými seskupeními, vztahy a zápletkami. Druhá hra byla příbuzná té první: byl to tentýž svět, tentýž materiál, z něhož ji stavěl, ale tónina byla jiná, změnilo se tempo, motivy byly jinak zdůrazněny, jinak sestaveny situace.

A tak ten moudrý stavitel z postav, z nichž každá byla kouskem mne samotného, stavěl hru za hrou, všechny si vzdáleně podobné, všechny náležející k témuž světu, vázané k témuž původu, a přesto každá naprosto nová.

„Toto je umění života,“ pronášel poučeně. „Sám můžete napříště hru svého života libovolně utvářet dál a oživovat ji, zaplétat a obohacovat; je to ve vašich rukou. (…) Zde prosím, vezměte si své figurky, ta hra vám ještě mnohokrát způsobí radost, Figuru, z níž vám dnes vyrostl nesnesitelný strašák a kazí vám hru, budete zítra degradovat na bezvýznamnou vedlejší figurku. A z té ubohé, milé figurky, která celou dobu jakoby byla odsouzena jen k samé smůle a neštěstí, uděláte v příští hře princeznu. Přeji vám hezkou zábavu, pane.“

(s. 219–220)
ASCII BOTTOM