ASCII TOP

Jana Čechurová. Čeští svobodní zednáři ve XX. století.

1. vyd. Praha: Libri, 2002. 527 s. ISBN 978-80-7277-122-6.

Až po určité době jsem si sama začala uvědomovat, jak široké vlastně toto zdánlivě uzavřené zadání práce je a jaké možnosti přesahů a reflexí nabízí. Nejde jen o poznání elitního pánského spolku, jeho vnitřních mechanismů, a to jak individuálních, tak daných konvencí či regulemi. Již sama tato skutečnost v kombinaci s oním romantickým nimbem, který se kolem zednářů klene, by stačila jako nosné sociálně-historické téma. Jenže „čeští zednáři“ nabízejí k zamyšlení daleko více možností. Třeba nad vnímáním vlastní společenské výlučnosti národní elitou, nad postavením elity v rámci společnosti, nad vnitřním bojem, který vzniká z potřeby moderního vzdělaného člověka skloubit svůj nacionalismus s internacionalismem, touho po komunikaci s uzavřeností, pokrokovost s konzervativní tradicí, respekt k ženské emancipaci s ochranou „mužského světa“, loajalitu ke státu s pevným občanským postojem. Složité české 20. století pak nabízí prostor, jak na příkladu svobodných zednářů kolektivně i jednotlivě postihnout obecnější rysy přetěžkého lidského rozhodování, které si vynucuje doba a společnost.

(s. 8)
ASCII BOTTOM