ASCII TOP

John Lilly. Vědec.

1. vyd. Praha: DharmaGaia, Maťa, 2000. 251 s. ISBN 80-85905-66-3.

Jsem jenom jedním z miliardi lidí. Jak bych mohl ovlivnit vývoj na této planetě? V lidské realitě proti sobě stojí přesvědčení proti přesvědčení. Je to, čemu věřím, pravdivější než to, čemu věří ostatní? Je má neznalost menší než neznalost druhých? Mám pocit, že toho vím tak málo! Chci toho vědět víc. Rozšiřuji své vědomosti a potřebuji k tomu dočasný soubor přesvědčení. Jaké cesty vedou k poznání? Potřebujeme komunikovat s jinými druhy, abychom se vymanili z pasti bojů mezi lidmi, dogmatických přesvědčení, smrtonotsnoti vůči sobě samým i vůči jiným druhům. Musíme ovládnout zabíjení a ničení a rozvíjet porozumění. Jak toho dosáhnout?

Uvědomil si moc zoufalých lidí bojujících proti jiným zoufalým lidem.

Naším cílem není být humanisty nebo se podílet na zachování druhů, ale spíše se stát ochotnými pozitivními účastníky budoucího vývoje všech druhů včetně Člověka na planetě Zemi. Člověk musí sestoupit ze svého trůnu a uvědomit si, že jeho budoucnosti úzce souvisí s budoucností všech druhů. Je na čase, aby Člověk přestal působit jako neochotný správce zoologické zahrady na Zemi a konečně se stal tím, čím ve skutečnosti je – dalším druhem, který touží přežít nikoliv na úkor, ale ve shodě ostatními organismy na této planetě.

Alternativní budoucnosti Člověka tedy vyžadují otevření jeho komunikačních systémů, v součastnosti zaměřených výhradně na mezilidské prolbémy, aby jeho komunikace zahrnuly jiné schopné druhy. Člověk potřebuje novou pokoru a novou víru v komunikační schopnosti těchto druhů. Potřebuje se zbavit utrpení vyvolaného mezidruhovou deprivací.

Chci zapomenout na překážky k naší alternativní budoucnosti a na pesimismus, který se s tím pojí. Vytvořme alternativní budoucnost

Co člověk považuje v oblasti mysli za pravdivé, je pravdivé nebo se pravdivým do jisté míry stane. Tato míra představuje přesvědčení, která je nezbytné přesáhnout.

ASCII BOTTOM