ASCII TOP

Ladislav Klíma. Slavná Nemesis.

1. vyd. Praha: Volvox Globator, 1991. 301 s. ISBN 80-900906-2-1.

„Jsem ten, kterého jsi od prvního probuzení vědomí svého milovala, – jsem mysterium života, jevící se nejjasněji v jeho nejnáhlějsim zániku, t.j. jsem Thanatos! Jsem souhrn myslenek, jejichž předmět je tajemstvím rození nebo smrti, souhrn myšlenek zhuštěných v bytosti, která může se částečně jevit i v podobě člověka.“

„Bože, tys smrt! –“

„Život! Nemiluješ smrt?“

(s. 257–258)
ASCII BOTTOM