ASCII TOP

Lao-c’. Tao te ťing.

3. vyd. Praha: DharmaGaia, 2003. 268 s. ISBN 80-86685-12-8.

Co je neúplné, dojde úplnosti.
Co je křivé, bude narovnáno,
co je vyhloubené, bude naplněno,
co je vetché, bude obnoveno;
kdo žádá málo, obdrží mnoho,
kdo žádá mnoho, sejde na scestí.

(s. 75–76)
ASCII BOTTOM