ASCII TOP

Luboš Koláček. Hledání kamene mudrců.

1. vyd. Brno: Bollingenská věž, 1991. 91 s.

Všechno je možné, i když není vše dovoleno. (Roger Bacon)

Některé věci, byť pravdivé byly považovány po dlouhé generace za lži. Jelikož pravdivost může být po staletí zneuznána, není nutné dychtit po okamžitém uznání. (zenová sentence)

Brno-> 1989-Klub přátel díla C.G.Jungu Bollingenská věž. 1990-nakladatelství Svatá Mahatma. časopis Revue pro filozofii, hermetismus a duchovnní vědy Horus. K22a Praha-> nakladatelstvi pražský Trigon. časopis Logos. (Vladislav Zadrobílek, Dr.Milan Nakonečný)

Alchymista je v alegorické symbolice označován jako “Cestovatel”, “Poutník”: Zpočátku činí všichni alchymisté totéž: s poutnickou holí se vydávají na dlouhou, nebezpečnou cestu… aby získalí vůdce a mérelle pro poučení. Nejprve jsou poutníky, poté lodivody.”

Nikdo si nemůže činiti nároky na získání velkého Tajemství, pokud svůj způsob života neuvede v soulad s realizací svého bádání... Tajemná věda zýžaduje mnoho exaktnosti, prozíravosti při zkoumání faktů, ducha zdravého, logického a vyváženého, živou imaginaci bez předpojatosti, srdce horoucí a čisté... největší prostotu a naprostou nezávislost na teoriích a hypotézách… aby jeho uchazeči se naučili užívat spíše svého mozku než záviset na jiných. Podstatné je, aby se drželi pravdivosti jejich principů a znali doktrínu a praktiku Přírody samé, naší společné matky.

Jedině neustálým cvičením schopností pozorovat a usuzovat může neofyta po stupních meditace dospět k VĚDĚNÍ.

Naivní napodobování přírodních procesů, obratnost spojená s důmyslností a osvícení dlouhodobou zkušeností mu zajistí MOC.

Navíc bude realizátoru třeba trpělivosti, stálosti, neochvějné vůle. Smělému a rozhodnému dovolí jistota a důvěra zrozené z mohutné víry všeho se ODVÁŽIT. Nakonec, když tolik let práce posvětí úspěch, když jeho přání budou splněna, Mudrc, opovrhuje marnostmi světa, přiblíží se k pokorným a utlačovaným, ke všemu, co tu dole pracuje, doufá a bojuje, zoufá a pláče. Anonymní a věrný žák věčné Přírody, apoštil věčného milosrdenství, zůstává věrný svému slibu mlčení.

Ve vědě, v Dobru, Adept musí navždy MLČET.

ASCII BOTTOM