ASCII TOP

Morgan Scott Peck. Dále nevyšlapanou cestou.

Olomouc: Votobia, 1994. 240 s. ISBN 80-85885-12-3.

Život je složitý.

Mýtus o hrdinovy

Vždy je přítomen bůh slunce a bohyně luna, kteří se spáří, a z jejich spojení vznikne chlapec. Jak tak chlapec roste, prochází obdobím velkého zápasu a vravy a bolesti, ze kterého vzejde hrdina

Co tentu mýtus znamená? Nejprve my dovolte vysvětlit, co je to hrdina. Hrdina je definován jako člověk, který umí vyřešit problém nebo problémy, jež ostatní lidé vyřešit neumí.

… Vzpomeňte si, ze ten pravý hrdina musí být podle mýtu potomkem boha slunce a bohyně luny. Tento mýtus je však také o mužkosti a ženskosti, protože bůh slunce a bohyně luna samozřejmě symbolizují mužkost a ženskost.

… Je tedy nasnadě závěr, že se můžeme stát hrdiny, pokud se naučíme užívat své ženskosti i své mužkosti – našeho leveho i pravého mozku. A to se naučí jen velmi málo lidí. Místo toho se většina z nás, jak vurůstá, učí přeháňět svou mužkost na úkor ženskosti, nebo pozvedávat ženskost na úkor své mužkosti. Nebo se třeba učíme přistupovat k jistým problémům mužským, levomozkovým způsobem, a k jistým problémům ženským, pravomozkovým přístupem. Ale velmi zřídka se opravdu naučím e přistupovat k jednomu problému oběma našimi mozky, pravým i levým zároveň.

Této integrace naší mužkosti a ženskosti se dociluje velmi bolestně. Je to zápas, kterým dítě v tomto mýtu prochází v průbehu svého dospívání. Ale pokud dokážeme projít tímto zápasem integrace a naučit se, jak přistupovat k jednomu problému oběma svými mozky zároveň, naší mužkostí i ženskostí, pak se také můžeme stát hrdiny. Budeme schopni řešit problémy, které svět vyřešit nedokázal – svět, jenž hrdiny a řešení zoufale potřebuje.

ASCII BOTTOM