ASCII TOP

Nanao Sakaki. Nanao.

2. vyd. Praha: Jitro, 2004. 92 s. ISBN 80-903106-4-8.

ASCII BOTTOM