ASCII TOP

Peter Stafford. Encyklopedie psychedelických látek.

1. vyd. Praha: Volvox Globator, 1997. 495 s. ISBN 80-7207-057-6.

Součástí tohoto receptu na kreativitu je chemie. Jak na to máme reagavat?... S takovou tolerancí a klidem, jak to jen jde. Tak jako vždycky, průkopníci půjdou kupředu, bez ohledu na jakákoli rizika. Nesuďte je podle tripů, které berou, ale podle darů, s kterými se vrací.

Pro svobodu neexistuje žádné synonymum.

ASCII BOTTOM