ASCII TOP

Petr Ort. Svobodné zednářství jako politické hnutí sui generis.

Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 151 s. ISBN 80-86898-68-7.

Řadě lóží chybí konkrétní politický program. Tyto lóže stagnují a stávají se prázdnou formou bez obsahu. Je pravdou, že všichni zednáři by měli znát a studovat zednářský rituál, ale zároveň musí pochopit, že jakýkoli rituál není cílem, ale prostředkem. Zvláště v některých nově založených lóžích v postkomunistických zemích se projevuje doslova fascinace rituálem, kdy zednáři jsou ochotni hodiny diskutovat o některé formě iniciačního obřadu, ale nezbývá jim čas na řešení vlastního programu. Takové lóže potom skoro ztrácejí pro svobodné zednářství smysl a význam. Lze je s trochou nadsázky přirovnat k mnoha různým spolkům specializovaným pouze na studium nějakého rituálu, aniž by toto studium sledovalo nějaké praktické a politické cíle.

Jiným programovým problémem je orientace některých lóží na jiné než politické problémy. Stává se to v těch lóžích, kde část zednářů hledá v zednářství něco, co v něm jednak není, jednak do něj naprosto nepatří. Jestliže někdo vstoupí mezi svobodné zednáře proto, aby se zdokonalil v esoterních naukách, jako je astrologie, alchymie nebo magie, bude po svém vstupu logicky zklamán tím, že tam nic podobného nenajde.

Pokud se takových lidí najde v jedné lóži více, je téměř pravidlem, že se začnou pokoušet tam tyto prvky implantovat. Projeví se to prudkým odporem proti řešení konkrétních a praktických problémů a neustálým zdůrazňováním nutnosti „zdokonalovat sebe samého“, dalším poznáváním metafyzických a esoterních vědomostí. Výsledky jsou většinou značně komické, ale jejich nebezpečí je v dalším zkreslování obrazu svobodného zednářství.

To, co do zednářství patří, jsou právě a jedině konkrétní politické programy a cíle. Pokud některá skupina svobodných zednářů dokáže zajistit výhodnější státní půjčku program restrukturalizace některé z postkomunistických zemí, udělá pro svobodné zednářství více, než sebedetailnějším studiem bílé magie.

(s. 114)
ASCII BOTTOM