ASCII TOP

Radana Divínová. Cybersex.

1. vyd. Praha: Triton, 2005. 167 s. ISBN 80-7254-636-8.

ASCII BOTTOM