ASCII TOP

Ralph Abraham – Terence McKenna – Rupert Sheldrake. Trialogy na hranicích Západu.

1. vyd. Praha: DharmaGaia, 2008. 215 s. ISBN 978-80-86685-09-0.

Musím čtenáře varovat, že Trialogy jsou knihou iniciační – knihou usilující přetvořit vnější i vnitřní krajinu naší kultury stejně jako vědu a lidskou mysl.

(s. 10)
ASCII BOTTOM