ASCII TOP

Stanislav Grof. Holotropní vědomí.

1. vyd. Praha: Gemma89, 1993. 225 s. ISBN 80-85206-18-8.

Předmetem zkoumání ... není sbírka hmotných, neměnných předmětů rozprostřených v prostoru, ale život, jenž je prožíván na scéně, kterou vytváří a proto skutečností není tato vnější scéna, nýbrž život, který se na ní prožívá. Skutečnost je to, jak tomu opravdu je. -Wallece Stevens

Všechno je dovoleno. -I.Karamazov /F.H.Dostojevskij – Bratři K./

Existuje jediná podívaná, která je velkolepější než moře, a tou je hvězdná obloha; existuje jediná podívaná, která je velkolepější než hvězdná obloha, a tou je nitro duše. -Victor Hugo: Bídnici

Pravděpodobnost, že by lidské vědomí a náš nekonečně složitý vesmír mohly vzniknout náhodnou interakcí inertní hmoty, byla oprávněně přirovnánan k možnosti, že by tornádo prolétlo skládkou starého šrotu a náhodně z něho sestavilo obří tryskové letadlo Boeing-747

Výzkum mikrokosmu brzy ukázal, že svět každodenního života, který se nám jeví, jako by se skládal z pevných samostatných předmětů, je ve skutečnosti složitým síťovím propojených událostí a vztahů. V rámci tohoto nového kontextu se vědomí neomezuje na to, aby pasivně odráželo objektivní hmotný svět, ale samo má aktivní úlohu při tvorbě reality.

David Bohm – holograficky model vesmiru: Bohm se domnívá, že svět, který pozorujeme pomocí svých smyslů a nervového systému, až už pomoví vědeckých přístrojů nebo bez nich, představuje pouze nepatrný zlomek reality. To, co vnímáme, nazývá “rozvinutým” (unfolded) nebo také “explicitním řádem”. Tyto vjemy mají svůj zdroj v hlubší, mnohem rozsáhlější matrici. Tuto matrici Bohm nazývá “zavinutým” (enfolded) neboli “implikátním řádem”. Jinými slovy – to, co vnímáme jako realitu, se podobá promítnutému holografickému obrazu. Velkou matrici, z níž se tento obraz promítá, můžeme přirovnat k hologramu. Bohmův obraz implikátního řádu (analogický k hologramu) však popisuje úrověň reality, která není přístupná ani našim smyslům, ani přímému vědeckému zkoumání.

Jako individuální lidské bytosti nejsme izolovanými a bezvýznamnými newtnosvkými jednotkami, ale jako integrální pole holografického pohybu je každý z nás zároveň mikrokosmem, který odráží a obsahuje makrokosmos.

Gregory Bateson, jeden z nejoriginálnějších teoretiků naší doby.

Naše normální bdělé vědomí, nebo jak mu říkáme “racionální vědomí”, je pouze jedním ze zvláštních typů vědomí, kdežto všudě kolem něho, odděleny tou nejtenčí přepážkou, se nacházejí potenciální formy vědomí, jež jsou zcela odlišné. Žádný popis vesmíru v jeho uplnosti nemůže být konečný, ponechává-li zcela bez oivšimnutí tyto další formy vědomí. -William James

ASCII BOTTOM