ASCII TOP

Suzel Fuzeau-Braesch. Astrologie.

1. vyd. Praha: ERM, 1992. 123 s. ISBN 80-901477-9-8.

Astrologie je především civilizační jev spojený s tím, že si člověk uvědomil tok času a přírodní rytmy.

(s. 5)
ASCII BOTTOM