ASCII TOP

Tomáš Srb. Řád svobodných zednářů 1.

Praha: Eminent, 2001. 239 s. ISBN 80-7281-085-5.

Právě tak, jako je nemožno popsati barvu, např „modrou“, nebo hudební tón „a“, tak také vymiká se vší možnosti vyjídřiti slovem, v čem vlastně zálěží nejvnitřnější podstata zednářství. A zrovna tak, jak barva „modrá“ a tón „a“ musí být nejprve vnímány, aby byly poznány, tak i nejvnitřnější podstata zednářství může být poznána pouze tím, kdo ji ucítí. – Alfons Mucha. Svobodné zednářství. Praha: Volné myšlenky Československé, 1924. 29. str. (srovnej komentář k uvědomění)

(s. 11)
ASCII BOTTOM