ASCII TOP

Yoram Yovell. Nepřítel v mém pokoji.

Praha: Portál, 2005. 384 s. ISBN 80-7367-037-2.

Nepřítomnost štěstí pociťujem vždy, když jsme ztratili schopnost přisuzovat našemu životu smysl.

Mnozí lidé vidí smysl svého života ve vztahu k milovanému člověku. Jiní lidé nacházejí smysl života (a smrti) ve vztahu k Bohu.

Upřímnost, ačkoli může způsobyt mnoho utrpení, osvobozuje.

Léky napravují špatnou funkci, ale neodstraňují příčinu.

Velmi zřídka někdo změní svůj názor na zákaldě diskuze—ta se podobá spíše zákopové válce, kde se účastníci diskuze stále více obrňují proti soupeři.

Na vrcholu je člověk osamělý.

Překážkou ke štěstí může být pocit viny nebo hněv. Nechci někomu způsobyt bolest a jen předstírám.

Lež je ničivá – ničí spontánost. * * *

C.G.Jung a S.Ferenczi spali se svými pacientkami.

Nejdůležitější věci neovlivní něco z vnějšku, ale musí přijít zevnitř.

Někdy mě napadá, že kdyby se každý z nás mohl denně na pár minut hluboce uvolnit, kvalita našeho soužití by se podstatně zlepšila.

(s. 132)

V duševní oblasti není žádný člověk schopen druhého zachránit, i kdyby si to sebevíc přál. Nanejvýš mu může pomoci, aby se zachránil sám.

(s. 161)

Vědomí, že na nás někdo myslí nám poskytuje více jistoty a sebedůvěry.

Všem, kteří po rozchodu s milovaným člověkem prožívají těžké životní období, bych co nejvřeleji doporučoval aby se nepoddávali sklonu vyhledávat samotu. Navzdory trápení a obavě, že každé těsnější pouto by už v sobě mohlo skrývat příští rozchod, je žádoucí prohlubovat vztah k blízkým lidem.

(s. 172)
ASCII BOTTOM